Przedstawicielstwo firmy Gira w Polsce

Partner Stowarzyszenia Architektów Polskich

System znaków Gira

Znaki wizualne pomagają orientować się w świecie. Co oznacza dany znak i jaka funkcja zostanie zainicjowana, w nowym systemie znaków Gira zrozumie to każdy człowiek. Znaki bazują na jednolitym sposobie kształtowania i na jednolitej logice. Niektóre znaki pochodzą od konkretnych przedmiotów i są intuicyjnie rozpoznawane, inne są abstrakcyjne i bazują na formach, które w kraju i za granicą tworzą uznane standardy, czyli są znane. Dzięki łatwości zrozumienia system znaków Gira nadaje się także do koncepcji wystroju bez barier. System znaków Gira będzie w przyszłości stosowany w całym świecie Gira, zarówno w interfejsach cyfrowych, jak i na produktach.

Oświetlenie LED i lampy energooszczędne
Gira łączy światy
Oszczędzanie energii z Gira